Овощни дръвчета

Овощните дръвчета ще бъдат налични през средата на октомври 2022 г., като пълният списък на сортовете ще се качва постепенно до средата на ноември 2022 г.