Овощни дръвчета

Овощните дръвчета ще бъдат налични през октомври месец, след първата слана!